Skip to content

Integritetspolicy

Integritetspolicy
Senast uppdaterad den 25-apr-2023
Verkställningsdatum 25-apr-2023

Denna integritetspolicy beskriver riktlinjerna för Vertech AB, Kirunavaaravägen 1, Norrbottens Län 981 36, Sverige, e-post: rasmus.rajala@vertech.se, telefon: 098061860, angående insamling, användning och offentliggörande av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats (https://vertech.se) (tjänsten). Genom att komma åt eller använda tjänsten samtycker du till insamling, användning och offentliggörande av din information i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till detta, vänligen avstå från att komma åt eller använda tjänsten. Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst utan föregående meddelande till dig och kommer att publicera den reviderade integritetspolicyn på tjänsten. Den reviderade policyn träder i kraft 180 dagar efter att den har publicerats på tjänsten, och din fortsatta åtkomst eller användning av tjänsten efter denna tidpunkt kommer att utgöra ditt godkännande av den reviderade integritetspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida.

Information vi samlar in: Vi kommer att samla in och behandla följande personlig information om dig:

Namn E-post Mobil

Hur vi använder din information: Vi kommer att använda den information vi samlar in om dig för följande ändamål:

Support: Om vi vill använda din information för något annat ändamål kommer vi att be om ditt samtycke och använda din information endast efter att ha fått ditt samtycke och endast för det eller de ändamål du har samtyckt till, om inte annat krävs enligt lag.

Lagring av din information: Vi kommer att behålla din personliga information hos oss i 90 dagar till 2 år efter att användare avslutar sina konton, eller så länge vi behöver den för att uppfylla ändamålen som den samlades in för, enligt denna integritetspolicy. Vi kan behöva behålla viss information under längre perioder, såsom bokföring/rapportering enligt gällande lagstiftning eller av andra legitima skäl, som rättshandhävning, förebyggande av bedrägerier, etc. Anonym information och aggregerad information som inte identifierar dig (direkt eller indirekt) kan lagras på obestämd tid.

Dina rättigheter: Beroende på den tillämpliga lagen kan du ha rätt att få tillgång till och rätta eller radera dina personuppgifter, eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot behandlingen av dina data, be oss att dela (portera) dina personuppgifter till en annan enhet, återkalla samtycke som du har lämnat för att behandla dina data, rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet och andra rättigheter enligt gällande lagar. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på rasmus.rajala@vertech.se. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lagstiftning. Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla den nödvändiga personliga informationen, eller återkallar samtycket att behandla samma för de nödvändiga ändamålen, kan du inte kunna få tillgång till eller använda de tjänster för vilka din information efterfrågades.

Kakor etc. För att lära dig mer om hur vi använder dessa och dina val i förhållande till dessa spårningstekniker, vänligen hänvisa till vår kakorpolicy.

Säkerhet: Säkerheten för din information är viktig för oss, och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Dock kan vi på grund av inneboende risker inte garantera absolut säkerhet, och därmed kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för någon information som du skickar till oss, och du gör det på egen risk.

Klagomål/dataskyddsombud: Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av din information som finns hos oss, kan du skicka e-post till vårt klagomålsombud på Vertech AB, Kirunavaaravägen 1, e-post: andreas.ek@vertech.se. Vi kommer att behandla dina frågor i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Integritetspolicy genererad med CookieYes.