Skip to content

Om oss

På Vertech har vi tillhandahållit service och underhåll av transportband inom industrin sedan 2002. Vertech grundades av Veikko Rajala och har nu vuxit till över 20 anställda och betjänar stolt industrikunder i Kiruna, Svappavaara och Narvik. Vi är ett familjeföretag som förstår vikten av kvalitetsservice som uppfyller våra industrikunders behov. Vi lägger så stor vikt vid vårt skickliga team som vår största tillgång, med Vertech kan man vara säker på att driften är i trygga händer. 

Vertech innehar ISO9001 & ISO14001 certifiering.

Vertechs historia

Vertech har två decennier av stadig utveckling och expansion bakom sig och har sedan 2002 investerat i engagemang för innovation och kvalitetstjänster inom industrin. 

Vertechs garanti till kvalitet 

Vertech är ISO9001 certifierade, vilket innebär att vi nu kan bevisa att vi konsekvent levererar kvalitet till våra kunder. ISO9001 är en internationell standard för ledningssystem och fungerar som medel för att ständigt mäta och förbättra företags resultat. Certifieringen bevisar att Vertech uppfyller dessa krav i syfte att överträffa våra kunders förväntningar på våra produkter och tjänster. 

Vertech garanterar att göra allt inom vår kontroll för att tillgodose våra kunders krav och önskemål vid varje enskild order. Våra kunder kan lita på att de får rätt produkter av god kvalitet på utsatt leveransdatum. Vi står till kundens förfogande med hög serviceanda och specialkunskap. Vi skapar mervärde till våra kunder genom att alltid tillhandahålla egna verktyg och helhetslösningar. För att ytterligare öka företagets anseende, konkurrenskraft och lönsamhet är det nödvändigt att kvalitetstänkandet genomsyrar hela organisationen. 

Vertech Kiruna ISO9001

Välutbildad, engagerad & flexibel personal

Kompetenta och medvetna medarbetare som känner till betydelsen av sina insatser för helhetsresultat och totalkvalitet.

Medvetenhet bland medarbetarna om att dennes beslut och handlande påverkar kvaliteten på våra tjänster med ständiga förbättringsattityder.

Alla medarbetares kompetens och engagemang är en förutsättning för att vi ska nå våra uppsatta mål. Därför erbjuder vi våra anställda kontinuerlig utbildning samt en säker och stimulerande arbetsmiljö.

Goda & långsiktiga kundrelationer

Vi sätter alla kunder, såväl interna som externa, i centrum för vårt agerande.

Vi lyssnar på kundernas önskemål och har ett ärligt och seriöst uppträdande.

Vi eftersträvar efter goda och långsiktiga relationer med våra kunder. Nollvision till felaktiga leveranser. 

En organisation i ständig utveckling & effektivisering

Genom att ständigt uppgradera vår utrustning och hitta nya lösningar kan vi stärka vår position på marknaden.

Vi förbättrar och utveckla våra produkter, processer och ledningssystem i takt med den nyaste tekniken tillgänglig på marknaden.

Ständig uppdatering och effektivisering för att nå miljö- och kvalitetsmål. 

Vertechs åtagande till miljön 

Vertech är ISO14001-certifierat, en internationell standard för miljöledningssystem som hjälper oss att granska vår miljöpåverkan och få insikt i hur vi kontinuerligt kan förbättra vårt miljöarbete.

Vertech Kiruna ISO14001

Certifieringen är ett stort steg i rätt riktning för att bli ett ännu hållbarare Vertech. 
På Vertech är det naturligt att arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle. Genom vårt miljöengagemang tar vi vårt delade ansvar för att kommande generationer ges möjlighet att uppleva och njuta av frisk luft, rent vatten, biologisk mångfald och en levande natur. Vi miljöanpassar och effektiviserar vår verksamhet i enlighet med de lagar och krav som ställs på oss och vi strävar alltid efter att förbättra vår miljöprestanda genom att aktivt arbeta med ett livscykelbaserat tänkande. 

Andreas Ek, VD, Vertech

Alla inom företaget tar ett gemensamt ansvar för miljön och miljöarbetet är en viktig del av vår verksamhet. Vi bygger vårt miljöarbete på att alla medarbetare, kunder och samarbetspartners arbetar för samhällets långsiktiga utveckling. Vi åtar oss att skydda miljön och genom ett aktivt miljöarbete förebygger vi företagets negativa påverkan på miljön genom att: 

Miljöpolicyn kommuniceras öppet till alla medarbetare och övriga intressenter.

Verka för att kunder och leverantörer informeras om vårt miljöarbete.

Aktivt arbeta med att förbättra och utveckla vårt miljöarbete på alla områden som berör vår verksamhet. 

Våra samarbeten

Vertech är stolta över vårt engagemang i det lokala samhället och föreningslivet i Kiruna. Genom våra samarbeten vill vi vara en pålitlig partner för föreningar och evenemang som bidrar till att forma hållbar framtid. Tillsammans kan vi göra Kiruna, Sverige och omvärlden till en ännu bättre plats att leva, verka och växa på.